Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Je persoonlijke gegevens. Je deelt ze met ons, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat jij ook weet waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van je vragen en op welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken.

Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die je hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd. Door het verstrekken van je persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via onze onze info@slaets.shoes

 

Algemeen

Schoenen Slaets leeft de “Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Schoenen Slaets stelt zich middels huidig Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Schoenen Slaets. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

De winkels en webshops van Schoenen Slaets zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen in onze klantendatabank en worden niet als “derden” beschouwd. Dit privacybeleid is dan ook van toepassing op ieder van deze winkels en webshops.

 • winkels en Webshops onder het merk “Slaets” en “Schoenen Slaets”

 

. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

Login via sociale media:

Als je een profiel hebt op sociale media, bijvoorbeeld Facebook, dan kan je via jouw Facebookaccount inloggen bij Slaets. Wij nemen van je Facebook account enkel volgende gegevens over: voornaam, achternaam en e-mailadres. Zij kunnen de gegevens in je Slaets account niet bekijken. Je kan je Facebook gegevens en je Slaets account steeds loskoppelen in je Facebook instellingen. Lukt dit niet? Neem gerust contact op met onze klantenservice. We helpen je graag verder!

Schoenen Slaets zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

1.Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Slaets om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 1. Cookies

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het cookie beleid.

 1. Je account

In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling of om jouw mening te vragen.

Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. Je kan je account steeds annuleren, contacteer ons daarvoor via mail info@slaets.shoes.

 

 1. Login via sociale media

Als je een profiel hebt op sociale media, bijvoorbeeld Facebook, dan kan je via jouw Facebookaccount inloggen bij Slaets. Wij nemen van je Facebook account enkel volgende gegevens over: voornaam, achternaam en e-mailadres. Zij kunnen de gegevens in je Slaets account niet bekijken. Je kan je Facebook gegevens en je Slaets account steeds loskoppelen in je Facebook instellingen. Lukt dit niet? Neem gerust contact op via mail info@slaets.shoes. We helpen je graag verder!

 1. Online bestellen of reserveren

Voor je bestelling of reservatie hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. We gebruiken de gegevens om je bestelling bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of reservatie of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling.

Indien je een bestelling plaatst bij Schoenen Slaets en hiervoor gebruik maakt van je account (zie “je account”), registreren wij deze op naam. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van statistische en algemene analyses van je aankoopgedrag, alsook voor profiling doeleinden.

 1. Fraude

Je betaalgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden.

 1. Jouw mening

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, horen wij graag jouw mening. Daarom kunnen we je contacteren voor een beoordeling of een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Wij houden de details van de beoordeling bij, alsook wie welke beoordeling schrijft. Indien je niet wenst deel te nemen aan beoordelingen, kan je dat steeds aangeven door middel van de link onderaan de e-mail, of door contact op te nemen via mail info@slaets.shoes.

 1. Klantenservice

Alle e-mail communicatie wordt bewaard, alsook chat gesprekken en gegevens over het telefoongesprek met jou. Indien een telefoongesprek wordt opgenomen, informeren we je van tevoren. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden en om onze diensten te kunnen verbeteren, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. Binnen Schoenen Slaets zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit Privacybeleid.

 

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en Schoenen Slaets.

 

 

 

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je klant wordt van Schoenen Slaets, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

 1. Recht van toegang en inzage
  Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Schoenen Slaets. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
 3. Recht van verzet
  Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 4. Recht van vrije gegevensoverdracht
  Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Schoenen Slaets verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 5. Recht van intrekking van de toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
 6. Uitoefening van uw rechten
  Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:

 

Slaets.shoes BVBA

Dorp 29

2820 Bonheiden

 

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Schoenen Slaets zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Als je je recht van inzage uitoefent zal Schoenen Slaets je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online account.

 1. Automatische beslissingen en profiling
  De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat profiling en kan betekenen dat deze door ons aan geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.
 2. Recht om klacht in te dienen
  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  Tel +32 (0)2 274 48 00
  Fax +32 (0)2 274 48 35
  e-mail: commission@privacycommission.be.Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.